มวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้า
เพลงรักรอยแค้น
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
ตะนาวศรี
1 2 4