บริการเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นตู้แช่ ขาดหลุดเสื่อมสภาพ