รอบ Blind Audition 8 สัปดาห์

ลูกทีม 16 กลุ่มวงดนตี 4 กลุ่ม, ประเภทเดี่ยว 11 คน, ประเภทคู่ 1

ทีมโค้ช : ก้อง สหรัถ

 1. ปาล์ม & จ๊ะ - พุทธคุณ สมอินทร์ & ปติเมธ คงสมบูรณ์
 2. Soul Squad - เบลล์ / ปิ๊ง / ต้น / เฟย
 3. SUNSET - ไวท์ / ก้อย / อ้วน / นุช
 4. เบสท์ - ถนัดกิจ จินานางค์
 5. พิม - ยศวดี เปรมเจริญ
 6. ต่าย - อรรณพ ปัญญา
 7. เข้ - ธรรมชาติ สีหานาม
 8. เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
 9. แมค - โกสินทร์ ป้อมเอี่ยม
 10. ซาสี่ - วโรดม ประทิศ
 11. นัท - ณัฐวดี พวงสุวรรณ
 12. พลอย - พรทิพย์ พันตาวงษ์
 13. วิน - ปณิตา ตั้งเกษมจิตต์
 14. กู๊ด - สิทธิชัย ไชยเดช
 15. Nomerzy - โอ๊ต / บิ๊ก / โบโบ้ / เต๋า
 16. T.Y.K. Trio - หนุ่ม / หนึ่ง / ป๊อบ