รอบ Blind Audition 8 สัปดาห์

ลูกทีม 15 กลุ่มวงดนตรี 3 กลุ่ม, ประเภทเดี่ยว 10 คน, ประเภทคู่ 2

ทีมโค้ช : ป๊อบ ปองกูล

 1. ปังปอนด์ - อุมาภรณ์ กาละซิรัมย์
 2. จิ๋ว - สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์
 3. เอิร์ท - ชฎานุช สุขมาก
 4. พราว + เฟิร์น - นัยย์ลดา รอดไผ่ + ลลิตา ศรีผุดผ่อง
 5. แอ๊นท์ - ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
 6. โบว์ - จิตวิมล เทียมจันทร์
 7. คาร์มัส - คาร์มัรร์อาลี บินดาโอ๊ะ
 8. บาส - สิทธิชัย พรุ่งแสง
 9. น้ำเงิน - อานุภาพ พรหมจรรย์
 10. จูน - รวีกานต์ บุญเกิด
 11. เดอะซัน - จันทรา ทราน
 12. อู๋ & เบนซ์ - เจษฎางค์ รัตนทารส & ธนวัฒน์ พละศูนย์
 13. F.I.T. - ฟลอย / ไอซ์ / ไตเติ้ล
 14. Thaitong - บี / ซัน / ทิน / ทีน
 15. EYESTYLE - ยศวดี เปรมเจริญ กลุ่ม

หมอแอ๊นท์ - ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย (ดูแลสุขภาพผู้สูงอาย) และยังเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช มาถ่ายทอดเพลงซึ้งบาดลึก ในเพลง ครั้งสุดท้าย