Category

สายเปล

Category
สายเปล

ดูละคร สายเปล 25 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 29 Ep.29 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด นุสบาจะได้รับผลอย่างไร กฤษณ์ กับ ภานุจะทำอย่างไรเมื่อได้เห็นธาตุแท้ของนุสบา

สายเปล

ดูละคร สายเปล 24 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 28 Ep.28 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ พลับพลึงไม่ต้องการให้พ่อลูกทะเลาะกัน ยอมสารภาพผิดทั้งที่ไม่ได้ทำ

สายเปล

ดูละคร สายเปล 23 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 27 Ep.27 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เพื่อความสบายใจของนุสบา ภานุรับปากว่าจะช่วยพลับพลึงแค่ให้ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีเท่านั้น

สายเปล

ดูละคร สายเปล 19 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 25 Ep.25 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ภาวินบอกข้อมูลของ กำนันมงคล ที่ได้มากับ สกล เพื่อหาทางช่วยพลับพลึง

สายเปล

ดูละคร สายเปล 18 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 24 Ep.24 ย้อนหลังล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ภานุวิ่งเต้นหาทางช่วยพลับพลึง ส่วนภาวินก็คิดทำบางอย่างเพื่อช่วยพลับพลึงเช่นกัน

สายเปล

ดูละคร สายเปล 16 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 23 Ep.23 ย้อนหลัง ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ พลับพลึงตกเป็นผู้ต้องหาฆ่ากำนันมงคล โดยมีเพชรเป็นพยายานเห็นเหตุการณ์

สายเปล

ดูละคร สายเปล 13 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 22 Ep.22 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ป็นห่วงภาวินตัดสินใจขอร้องกำนันมงคลให้เลิกยุ่งกับภาวิน

สายเปล

ดูละคร สายเปล 9 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 18 Ep.18 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ ภาวินรับปากกับเอิบบุญว่าจะแต่งงานกับกิ่งเพื่อทำให้คุณย่ามีความสุข

สายเปล

ดูละคร สายเปล 5 พฤษภาคม 2565 ตอนที่ 16 Ep.16 ภาวินรู้ความจริงว่าพลับพลึงคือแม่ที่ยอมขายลูกกินเอมเริ่มท้อต่ออุปสรรคเพราะไม่ต้องการให้แม่ทุกข์ใจ